Microstrategy

MicroStrategy är en ledande leverantör av programvara för business intelligence (BI) och mobila lösningar. I MicroStrategy kan användare analysera information i olika datakällor, t.ex. relationsdatabaser, SAP Hana, OLAP-kuber, Excel-filer och Hadoop-kluster, via olika kanaler som t.ex. webb och mobil.

MicroStrategy är en av få oberoende leverantörer inom BI-området som utvecklat sin programvara helt från grunden. Arkitekturen är byggd runt ett centralt metadatalager, vilket innebär att en rapport enkelt kan distribueras till användare via en webbportal, en mobil lösning eller som bilaga i ett mejl utan att behöva utvecklas i flera varianter. Idag särskiljer sig MicroStrategy framförallt genom sina mobila lösningar som är bland de absolut bästa på marknaden.

Ferrologic har arbetat med MicroStrategy hos flera företag inom flera olika branscher. Vi har gjort översyner av befintliga MicroStrategy-lösningar, internutbildat kunder i rapportutveckling samt utvecklat och förvaltat BI-lösningar, vilket även inkluderar mobila lösningar.