Oracle SOA Suite (Oracle)

Oracle SOA Suite är en middleware-plattform för att bygga, driftsätta och köra en tjänsteorienterad arkitektur.

Plattformen används ofta av kunderna för att integrera standardapplikationer och befintliga IT-system samt automatisera processer som spänner över flera system. Den används även för att skapa komposita applikationer, dvs. nya grafiska gränssnitt som använder en BPM-process som i sin tur konsumerar tjänster från underliggande standardsystem/applikationer.

Ferrologic har lång och gedigen erfarenhet av hela Oracle SOA Suite. Vi har varit partner med Oracle inom middleware-området sedan 2006.

Ferrologic har jobbat med en mängd Oracle SOA Suite-projekt med plattformsetablering, arkitektur, design, integrationsutveckling, test, support och förvaltning samt genomlysning av befintliga implementationer.