SAS Institute

SAS Institute är världsledande inom beslutsstöd och affärsanalys. SAS utmärker sig inom områdena DW och BI. Dessutom ligger SAS Institute i framkant inom områdena statistikmodellering, prognostisering, visualisering, textanalys och datautvinning.

Ferrologic har arbetat med SAS på ett flertal försäkringsföretag, banker och telekomföretag. Ett av projekten som Ferrologic arbetar med går ut på att via SAS kanaler inhämta information från olika källor, översätta siffrorna till kundinsikt så att man kan erbjuda kunderna bättre service och relevanta erbjudanden.

För mer information om SAS Institute, se www.sas.com.