Enterprise Architect (Sparx)

Enterprise Architect från Sparx är en plattform för att beskriva verksamhetsprocesser, informationsmodeller, applikationer, tjänster och IT-infrastrukturer samt relationer mellan dessa.

Vi använder verktyget för att dokumentera olika modeller som tas fram tillsammans med representanter från de olika delarna av kundens verksamhet. Modellerna sparas i ett s.k. repositorium, ett slags bibliotek, vilket underlättar återanvändning av gemensamma tillgångar. Därifrån kan dokumentation publiceras och rapporter skapas.

Ferrologic har samarbetat med Enterprise Architect för ett flertal stora bolag inom det privata näringslivet, men också inom offentlig verksamhet