Teradata

Teradata är ett ledande företag inom datalager och analys av big data. Teradata brukar även kallas ett datalagersystem eftersom hård- och mjukvara är integrerade i plattformen. Teradata är ett MPP-system (Massively Parallel Processing), vilket innebär att stora datamängder kan bearbetas parallellt i systemet.

Ferrologic har utvecklat BI-lösningar baserat på Teradata hos flera företag inom olika branscher. Vi har bl.a. tillfört kunderna bästa praxis för att bygga ett semantiskt lager i Teradata som kan användas av olika BI-lösningar.

För mer information om Teradata, se www.teradata.com