webMethods (SoftwareAG)

webMethods är en av de ledande middleware-plattformarna för att automatisera processflöden och integrera system. Tillsammans med Aris erbjuder SoftwareAG en komplett plattform för att gå från modellering till exekvering av affärsprocesser.

Plattformen används för att koppla ihop back end-system med front end, modernisera gamla IT-system och automatisera processer inom företaget och mot dess partner. Plattformen kommer med ett repositorium av bästa praxis men också en metodik för införande ”Prime”

Ferrologic har lång, gedigen erfarenhet och expertkunskap rörande hela webMethods produktsvit och har varit partner med Software AG/webMethods sedan 2003.

Ferrologic har arbetat med en mängd olika webMethodsprojekt inom alltifrån nyetablering av plattform, utveckling och test, support och förvaltning, migrering och genomlysning av befintliga implementationer.