webSphere Broker, MQ (IBM)

WebSphere Message Broker är en middleware-plattform för integration mellan system, både för SOA- och icke-SOA-miljöer och möjliggör standardiserade och flexibla integrationer med webSphere MQ som bas.

WebSphere Message Broker ger möjlighet till robusta integrationslösningar med höga prestanda för stora transaktionsvolymer och erbjuder användningsfärdiga mallar för de vanligaste integrationsmönstren.