Business analytics kurs

Kursmål

Efter kursens teoripass och praktiska övningar kommer deltagarna att

  • få en bättre förståelse i dialogen med statistiker/analytiker
  • kunna tolka resultatet av analyserna
  • kunna skapa nya utdata från befintliga data med hjälp av olika analysmetoder

Kursbeskrivning

Business Analytics tillhandahåller en rad möjligheter som hjälper din organisation att uppnå de affärsmål och krav som ställs. Vi vet dock att det kan vara svårt att ta affärsanalys till sig utan statistikkompetens. Under kursen kommer vi därför att gå igenom grundläggande statistiska begrepp och metoder. Vi kommer också att gå igenom ett antal metoder och förklara varför vi har valt just dessa. De data man arbetar med är en central del inom affärsanalys och vi kommer därför också att diskutera vilka krav det finns på data och hur vi ska förbereda data för analys. Förutom teori kommer vi även att ge ett antal exempel på tillämpningar och diskutera behov kring dessa.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot BI/DW-specialister som kan mycket om data samt verksamhet, och som vill få nya verktyg för att kunna använda statistiska analysmetoder och tolka resultatet av dem.

Max antal deltagare på kursen är fem, då vi ser det som avgörande med en liten grupp för att ge stort utrymme för frågor och individuell hjälp vid övningar.