Business intelligence kurs

Kursmål

Efter kursens teoripass kommer deltagarna att

 • känna till vanliga utmaningar när det gäller datalager, baserat på vår erfarenhet hos andra kunder.
 • känna till begrepp som big data, operationell BI, In-memory-baserad teknik och många fler.
 • få en överblick i hur långt framme andra bolag och branscher är inom Business Intelligence och datalager.

Kursbeskrivning

I många organisationer finns det ett behov av att förbättra allmänbildningen och kompetensnivån inom Business Intelligence och datalager generellt, för att få en gemensam plattform och begreppsvärld kring DW/BI.

För detta behov har Ferrologic satt ihop en generell BI/DW-utbildning som kommer att ta upp bakgrunden till BI/DW och senare gå in på arkitektur, trender och möjligheter. Kursen omfattar bl.a. följande moment:

 • Varför har man ett datalager?
 • Vad kännetecknar ett datalager? (t.ex. vad skiljer ett datalager från ett operativt transaktionssystem)
 • Centrala begrepp
 • Systemarkitektur kontra teknisk plattform
 • Informationsarkitektur
 • Omvärld, trender, möjligheter
  • Self-service
  • In-memory-baserad teknik
  • Big data
  • Analytics
  • Mobil BI (big data, små skärmar)
  • Operationell BI
  • Styrning: Hantera information som en tillgång. Hur gör man i praktiken?

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personer i ledande befattningar som på olika sätt kommer i kontakt med BI/DW-system men inte har direkt kunskap inom området. Utbildningen genomförs under 2–4 timmar beroende på omfattning och innehåll, men kan anpassas efter just ert behov.