ARIS Business Process Excellence

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Alla företag har affärsprocesser oavsett företagets storlek eller bransch. Processer inom och mellan företag kan ses som företagets nervsystem, som kräver underhåll och ständig förbättring för att därigenom ge företaget konkurrenskraft och förmåga att överleva på den tuffa marknaden. Detta då företagen har som mål att reagera på kundens önskemål snabbare än konkurrenterna och att hela tiden vara flexibel till föränderliga marknadsförhållanden i vår digitala värld. Förutom dessa faktorer kan tilläggas höga krav på kostnadseffektivitet och kunders ökade kvalitetskrav.

Vad kan åstadkommas med vår tjänst?

Övergripande säkerställer vi att ni uppnår maximalt affärsvärde i era transformation initiativ med våra process-experter. Några exempel på process- & ARIS relaterade områden där vi stöttar våra kunder:
Öka verksamhetens prestanda
• Transformering av verksamheten
• Hantera kundupplevelsen
• Operationell excellens …
Förbättra verksamheten med hjälp av teknologi
• Processautomatisering
• Digitalisering
• Implementation av standard-applikationer …
Säkerställande av compliance
• Ledningssystem
• Enterprise Risk Management
• GDPR …

Hur gör vi?

Våra processkonsulter har en holitisk end-to-end syn av affärprocesser, organisation och teknologi. Vi stöttar våra kunder genom hela affärsprocessens livscykel (strategi, design, implementation, controlling) med konsulttjänster, utbildningar, industri-specifika best-practise processer, metodik och ledande verktyg (ARIS). Vi supportar många av våra kunder att etablera ett kontinuerligt förbättringsarbete och styrning för att uppnå maximalt affärsvärde till era transformation initiativ och att stötta dem i deras process excellens resa.

Ferrologic är en komplett leverantör av ARIS Business Process Excellence relaterade tjänster. Vi har sedan ett par år tillbaka samarbete med ledande internationella konsultleverantörer av expertis på ARIS Business Process Excellence. Detta gör att vi kan möta vilka krav som helst, vi kan kompetensförsörja inom alla områden och vi har korta ledtider till att starta projekt samt kan erbjuda en mix av lokala och internationella ledande experter inom området.