Business Intelligence

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Ferrologic har lång praktisk erfarenhet av att hjälpa våra kunder med en effektiv data- och informationsförsörjning. Vi har en för Sverige unik förståelse för att se systemintegration, dataintegration, analytics och Business Intelligence som en helhet. Vår motpart på företagen är antingen ansvariga på affärssidan och/eller teknikansvariga.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Vi arbetar alltid verksamhetsdrivet i mycket nära samarbete med kunden och har lång erfarenhet av att öppna upp för innovation, effektivitet och snabbhet med hjälp av moderna arbetsmetoder, samarbetsformer och tekniska hjälpmedel.

  • Operativ BI. Inkludera realtidsdata i BI-lösning
  • BI/DW Arkitektur och utveckling
  • BI-strategi
  • Competence center (BICC och ICC)
  • Modelleringstjänster data warehouse/datalager
  • Projektledning, DW/BI-specifik
  • Upphandlingsstöd
  • Statistik- och analystjänster
  • Utbildningar: Tillämpad Business Analytics steg 1 och 2
  • Resursförstärkning Integration/ETL/BI/BA

Vi har verktygskompetens främst inom SAS®Software, MicroStrategy, SAP Roambi och Microsoft.

Hur gör vi?

Vårt team inom BI är samtliga mycket seniora affärsdrivna konsulter som trivs i gränslandet mellan kundens affärsverksamhet och praktisk IT. Dessutom verkar vi för att hela tiden utveckla oss, men också för att dela med oss av vår kunskap. Detta ger ett starkt team som kontinuerligt fyller på med ny kunskap och brinner för att sprida den såväl internt som externt till kunder och branschen. Vi tycker det blir roligare så.