Informationsstyrning / Information Governance

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Nyckelingrediensen i alla beslut är information. Oavsett affärsområde behöver man samla, förstå och analysera information för att utforma bästa möjliga plan för sin verksamhet. Den information man baserar sina analyser på behöver därför hålla en hög kvalitet – vara korrekt, uppdaterad och komplett. Personer med ansvar för information på företaget är vår målgrupp med denna tjänst.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Ferrologic har bred kunskap om informationsstyrning, inom flertalet tillämpningsområden. Fokusområden är:

 • Informationsstrategi. Hur ska information hanteras för att organisationens strategiska mål skall kunna uppfyllas. Här finns en stark koppling i en datadriven organisation med målet att affärsutveckla på data.
 • Informationsmodellering – vad har vi för regler för information, hur ska information grupperas och namnsättas, samt är vi överens om det?
 • Processer/Arbetsrutiner – hur ska man arbeta kring informationsstyrning, var ligger ansvaret, vem gör vad och hur ofta? Ferrologic använder olika metoder och verktyg inom informationsstyrning.
 • Datakvalitet – följer vi våra regler och definitioner kring information, stämmer informationen eller innehåller den felaktigheter?
 • Masterdatahantering, MDM – central information som används genom hela verksamheten är extra viktig att ständigt hålla enhetlig, uppdaterad och synkroniserad
 • Systemstöd för informationsstyrning
 • Hur får vi en sammanhängande lösningsarkitektur så att information som lagras och hanteras i många system hänger samman?

Hur gör vi?

Huvudsakliga aktiviteter inom informationsstyrning är:

 • Ringa in vilken information som är prioriterad
 • Identifiera informationsobjekt
 • Informationsmodellering
 • Analys – var finns dessa data, i vilket skick, vem bör vara ägare, var ska det uppdateras
 • Åtgärdsplan inkl. teknisk förbättring, arbetsrutiner och roller
 • Implementation av förändringar, både tekniska och organisatoriska