Internet-of-Things

Varför behövs IoT tjänsten och till vem riktar den sig?

Internet of things kan potentiellt sänka kostnader, ökad försäljning och skapa nya sätt att göra affärer med kunder. Ferrologic möjliggör IoT lösningar i digitala ekosystem genom att:

– Bistå med tjänster för verksamhetsförbättringar och innovation

– Ta fram smarta sätt att koppla ihop information och skapa värde ur den

– Designa och bygga det ihopkopplade, datadrivna och analytiska företaget där både organisation och IT arkitektur förändras

– Möjliggöra för företag och affärsenheter att vara del av de digitala ekosystemen

Vad kan vi uppnå och vad är våra fokusområden?

Med Ferrologics tjänster skapas väl fungerande IoT lösningar som är integrerade i affärsverksamheten och IT miljön. Tjänsterna omfattar följande områden:

Integration of Things:
– IoT lösningsarkitektur och micro-services arkitektur
– IoT protokoll och standards
– Sensor konnektivitet, API och hybrid integration

Information of Things:
– Information och verksamhetsmodellering av IoT baserade tjänster
– Master data management av IoT information
– Information governance av big data

Intelligence of Things:
– Från information till modell till real-tids exekvering
– Livscykeln hanteringen av analytiska modeller
– Visuell dataanalys och realtids analys

Infrastruktur,plattform och verktyg
– Cumulocity från SoftwareAG
– Azure IoT från Microsoft
– AWS IoT från Amazon web-services

Hur arbetar vi med Internet of Things?

Ferrologic har en IoT ramverksbaserad ansats i vårt IoT arbete. I ramverket som vi använder finns både konsulttjänster, metoder, lösningar och verktyg för att accelerera IoT användningen i områden som:

– IoT-applikationer och lösningar – följa och spåra enheter, användnings-anpassat underhåll, supply-chain visbilitet, visualisering av utrustningsenheter

– IoT analys – edge modeller och larm, strömmande dataanalys, visuell analys och mönsterigenkänning

– IoT konnektivitet – integration av sensorer och enheter, api integration, process integration, hybrid integration

– IoT moln-infrastruktur – IoT applikationer och data

– Affärsapplikationer – integration av lösningar för ERP, CRM, MDM, PLM och mer

– IoT portaler – portaler för IoT information och tjänster

På utvalda teknologi-stackar designar, utvecklar och driftsövervakar Ferrologic hela IoT lösningar