Enterprise mobilitet

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Mobila tillämpningar är ett framväxande behov hos i stort sett alla företag. Verksamheten vill addera mervärde till sina kunder och anställda genom bra och väl genomtänkta mobila lösningar. IT-avdelningen behöver förhålla sig till mobilitet med en klar strategi kring hur man administrativt och tekniskt stödjer mobila applikationer. Vår tjänst runt Enterprise-mobilitet vänder sig till personer både i verksamhet och IT med ansvar för mobilitet.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Ferrologics specialistområde är verksamhetsdriven kravställning, moln-API:er, datadrivna lösningar för mobila enheter, IT-arkitektur, design och realisering.

Fokusområden:

  • Kravställningsprocess – var i våra processer gör en mobil tillämpning mest nytta
  • Information – hur ska information vara definierad för mobila tillämpningar
  • Säkerhet – vilka krav har ni på informationssäkerhet
  • Mobil strategi och plan – övergripande plan för realisering
  • Integrationsarkitektur – moln, hybrid och lokal integration
  • REST API:er – hur ska API:er byggas för mobila tillämpningar

Vi jobbar med teknologistack från ledande leverantörer som Microsoft, Oracle, SoftwareAG och MicroStrategy

Hur gör vi?

Ferrologics erfarna konsulter har lång erfarenhet från mobilitetsprojekt hos en mängd kunder och branscher (framför allt bank och energi) och från ett antal olika plattformar. Våra tjänster sträcker sig från strategi till realisering:

  • Mobilitet – introduktion
  • Strategi – sammanställning av nuvarande strategi, planer, mål och avgränsningar
  • Behovsanalys – vilka behov av hjälp har ni för att komma igång
  • Implementationsförslag – konceptuell arkitektur – lösningsförslag –plan